Biz ijtimoiy tarmoqlarda
UNLIM
O‘zbekiston bo‘yicha barcha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
100 000/3 334 MB
Mobil internet oyiga/kuniga
10 000/334
SMS oyiga/kuniga
150 000/7500 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga/kuniga
UNLIM
O‘zbekiston bo‘yicha barcha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
80 000/2667 MB
Mobil internet oyiga/kuniga
5 000/167 SMS
oyiga/kuniga
110 000/5500 so‘m
Abonent to'lovi oyiga/kuniga
UNLIM
Mobiuz tarmog'i ichidagi qo‘ng‘iroqlarga
5 000/167 daqiqa
O’zbekistonning boshqa mobil operatorlari abonentlariga,shahar raqamlariga oyiga / kuniga
65 000/2167 MB
Mobil internet oyiga / kuniga
3 500/117 SMS
oyiga / kuniga
90 000/4500 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga / kuniga
UNLIM
Mobiuz tarmog'i ichidagi qo‘ng‘iroqlarga
5 000/167 daqiqa
O’zbekistonning boshqa mobil operatorlari abonentlarga, shahar raqamlariga oyiga/kuniga
20 000/667 MB
Mobil internet oyiga/kuniga
3 500/117 SMS
oyiga/kuniga
70 000/3500 so‘m
Abonent to'lovi oyiga/kuniga
2000 daqiqa
MOBIUZ abonentlariga, O‘zbekistonning boshqa mobil operatorlari va shahar raqamlariga chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga oyiga
2000 MB
Mobil internet
2000 SMS
oyiga
200 000 so‘m
Abonent to‘lovi (yiliga bir marta)
UNLIM
Mobiuz tarmog'i ichida
5 000 daqiqa
O‘zbekiston bo‘yicha qo‘ng‘iroqlarga
10 000 MB
Mobil internet oyiga
3 500 SMS
oyiga
500 000 so‘m
Abonent to‘lovi (yiliga bir marta)
UNLIM
Mobiuz tarmog'i ichida
5 000 daqiqa
O‘zbekiston bo‘yicha qo‘ng‘iroqlarga
20 000 MB
Mobil internet oyiga
3 500 SMS
oyiga
700 000 so‘m
Abonent to‘lovi (yiliga bir marta)
UNLIM
Mobiuz tarmog'i ichida
5 000 daqiqa
O‘zbekiston bo‘yicha qo‘ng‘iroqlarga
65 000 MB
Mobil internet oyiga
3 500 SMS
oyiga
900 000 so‘m
Abonent to‘lovi (yiliga bir marta)
UNLIM
Mobiuz tarmog'i ichidagi qo‘ng‘iroqlarga
5000/167 Daqiqa
O‘zbekistonning boshqa mobil operatorlari va shahar raqamlariga chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga oyiga/kuniga;
15000/500 MB
Mobil internet oyiga/kuniga;
5000/167 SMS
oyiga/kuniga
60 000/3000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga/kuniga
CHEKSIZ
daqiqalar O‘zbekiston bo‘yicha
17000/567 MB
mobil internet oyiga/kuniga
CHEKSIZ
«Telegram» ga kirish imkoniyati
1 000 SMS
oyiga
30 000/1500 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga/kuniga
UNLIM
Mobiuz tarmog'i ichidagi qo‘ng‘iroqlarga
5000/167 daqiqa
O‘zbekistonning boshqa mobil operatorlari va shahar raqamlariga chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga oyiga/kuniga
10000/333 MB
mobil internet oyiga/kuniga
3500/117 SMS
oyiga/kuniga
50 000/2500 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga/kuniga
UNLIM
Mobiuz tarmog'i ichidagi qo‘ng‘iroqlarga
5 000/167 daqiqa (oyiga/kuniga)
O’zbekistonning boshqa mobil operatorlari abonentlariga, shahar raqamlariga
8 000/267 MB
Mobil internet (oyiga/kuniga)
3 500/117 SMS
(oyiga/kuniga)
40 000/2 000 so‘m
Abonent to'lovi oyiga/kuniga
UNLIM
tarmoq ichida
5000 daqiqa
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
15 000 MB
Mobil internet
5000 SMS
oyiga
600 000 so‘m
Abonent to‘lovi (yiliga bir marta)
CHEKSIZ
daqiqalar O‘zbekiston bo‘yicha
25000 MB
mobil internet oyiga
2000 SMS
oyiga
35 000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga
CHEKSIZ
daqiqalar O‘zbekiston bo‘yicha
17000/567 MB
Mobil internet oyiga/kuniga
1000/34 SMS
oyiga/kuniga
30000/1500 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga/kuniga
UNLIM
O‘zbekiston bo‘yicha barcha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
80 000 MB
Mobil internet oyiga
5000 SMS
oyiga
1 100 000 so‘m
Abonent to‘lovi (yiliga bir marta)
CHEKSIZ
daqiqalar O‘zbekiston bo‘yicha
17000/567 MB
mobil internet oyiga/kuniga.
1000/34 SMS
Oyiga/kuniga
30 000/1500 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga/kuniga
CHEKSIZ
daqiqalar Mobiuz tarmog‘i ichida
1500 daqiqa
O‘zbekiston bo'yicha oyiga
90 000 MB
mobil internet oyiga
1500 SMS
oyiga
100 000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga
CHEKSIZ
daqiqalar Mobiuz tarmog‘i ichida
1000 daqiqa
O‘zbekiston bo'yicha oyiga
50000 MB
mobil internet oyiga
1000 SMS
oyiga
75 000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga
CHEKSIZ
daqiqalar Mobiuz tarmog‘i ichida
750 daqiqa
O‘zbekiston bo'yicha oyiga
30 000 MB
mobil internet oyiga
750 SMS
oyiga
55 000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga
CHEKSIZ
daqiqalar Mobiuz tarmog‘i ichida
600 daqiqa
O‘zbekiston bo'yicha oyiga
20 000 MB
mobil internet oyiga
600 SMS
oyiga
45 000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga
CHEKSIZ
daqiqalar Mobiuz tarmog‘i ichida
500 daqiqa
O‘zbekiston bo'yicha oyiga
10 000 MB
mobil internet oyiga
35 000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga
CHEKSIZ
daqiqalar O‘zbekiston bo'yicha
17000/567 MB
mobil internet oyiga/kuniga
1000
SMS
CHEKSIZ
«Telegram» ga kirish imkoniyati
30 000/1500 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga/kuniga
UNLIM
daqiqalar O‘zbekiston bo‘yicha
17000/567 MB
mobil internet oyiga/kuniga
1000/34 SMS
oyiga/kuniga
30 000/1500 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga/kuniga
CHEKSIZ
daqiqalar O‘zbekiston bo'yicha
17 000/567 MB
mobil internet oyiga/kuniga
CHEKSIZ
«Telegram» ga kirish imkoniyati
1000 SMS
oyiga
30 000/1500 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga/kuniga
CHEKSIZ
daqiqalar O‘zbekiston bo‘yicha
17000/567 MB
mobil internet oyiga/kuniga
1 000/34 SMS
oyiga/kuniga
30 000/1500 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga/kuniga
CHEKSIZ
daqiqalar O‘zbekiston bo‘yicha
17000/567 MB
mobil internet oyiga/kuniga
1000/34 SMS
oyiga/kuniga
30 000/1 500 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga/kuniga
8000 daqiqa
oyiga MOBIUZ abonentlariga, O‘zbekistonning boshqa mobil operatorlari abonentlariga, shahar raqamlariga chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
Unlim*
Mobil internet oyiga
8000 SMS
oyiga
80 000 so‘m
Abonent to‘lovi oyiga
UNLIM
tarmoq ichida
5000 daqiqa
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
8000 MB
Mobil internet
5000 SMS
har oyda
420 000 so‘m
Abonent to‘lovi yiliga
UNLIM
O‘zbekiston bo‘yicha barcha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
30000 MB
mobil Internet har oyda
5000 SMS
har oyda
1 470 000 so‘m
Abonent to‘lovi yiliga
1500 daqiqa har oyda
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
7000 MB
Mobil internet har oyda
1500 SMS
har oyda
630 000 so‘m
Abonent to‘lovi yiliga
3000 daqiqa har oyda
O‘zbekiston bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlarga
14000 MB
Mobil internet har oyda
3000 SMS
har oyda
1 050 000 so‘m
Abonent to‘lovi yiliga